ansiklopedi

Ansiklopedi veya diğer adıyla bilgilik (Yunanca: ἐγκύκλιος παιδεία, enkyklios paideia), birçok bilginin sistematik ve çoğu zaman alfabetik bir sıra ile düzenlenmesinden elde edilen tarafsız bir başvuru kaynağı yayın olan bir referans çalışma türü. Ansiklopediler makaleler ve maddeler olarak ikiye ayrılır, bunlara çoğunlukla başlığına göre düzenlenen alfabetik sırayla erişilir. Ansiklopedi maddeleri sözlüktekilerden daha uzun ve daha detaylıdır. Ansiklopedilerin iki önemli özelliği, konuların yöntemli düzenlenmesi ve her şeyi içine almasıdır. Ansiklopediler, sözlükler gibi bir kelimenin çeşitli anlamlarını veren eserler değildir. Geçmişten itibaren hep yazılı olarak hazırlanmış olsa da, internette görsel olarak hazırlanan ansiklopediler de vardır. "Özgür ansiklopedi" sloganı Vikipedi'de, Wikimedia Vakfı'nın bir ansiklopedi projesidir.

View More On Wikipedia.org
  1. TengriciTÜRK

    16) Gerçek Bir Türk Ansiklopedisi: Divanü Lügati’t-Türk

    Gerçek Bir Türk Ansiklopedisi: Divanu Lügâti’t-Türk Türklük için hayati önem taşıyan Kâşgarlı Mahmud’un Divanu Lügâti’t-Türk’ü maalesef Türk toplumu tarafından yeterince bilinmiyor, tanınmıyor. Okullarımızda kitabın adı, yazarı ve muhtevası hakkında yuvarlak birkaç cümle öğretilmekle...
Üst