çekirdek

Atom çekirdeği atomun merkezinde yer alan, proton ve nötronlardan oluşan küçük ve yoğun bir bölgedir. Atom çekirdeği 1911 yılında Ernest Rutherford tarafından keşfedildi. Bu keşif, 1909 yılında gerçekleştirilen Geiger-Marsden altın levha deneyine dayanmaktadır. Nötron’un 1932 yılında keşfinden sonra, çekirdeğin proton ve nötronlardan oluştuğu modeli Dmitri Ivanenko ve Werner Heisenberg tarafından hızlıca geliştirildi. Atomun kütlesinin neredeyse tamamı çekirdek içerisindedir, elektron bulutunun atom kütlesine katkısı oldukça azdır. Proton ve nötronlar çekirdek kuvveti tarafından çekirdeği oluşturmak için birbirlerine bağlanmıştır.
Atom çekirdeğinin çapı 1.75 fm'den (1.75×10-15 m) 15 fm’ye kadar ulaşabilmektedir. Hidrojen atomun çekirdeğinin çapı (tek bir protonun çapı) için 1.75 fm(1.75 × 10^-15m)’dir Daha ağır atomlarda, örneğin uranyumda, çekirdek çapı 15 fm’ye çıkabilmektedir. Bu boyutlar atomun kendisinin çapından (çekirdek + elektron bulutu) çok daha küçüktür.
Atom çekirdeğinin yapısı ve çekirdeği bir arada tutan kuvvetler üzerinde araştırma yapan fizik kolu çekirdek fiziğidir.

View More On Wikipedia.org
  1. ULUTÜRK

    Türkler İçin İşlemci Çekirdeklerindeki Kısıtlamaları Kaldırma Yöntemi

    Bilgisayardaki işletim sistemleri, bilgisayar boştayken fazla güç tüketmesini engellemek için 4 ve üzeri olan işlemci çekirdeklerinin gücünü kısıtlama yoluna giderler. Güç tüketiminden tasarruf etmemizi sağlayan bu durum ne kadar güzel gözükse de, ne yazık ki işlemci yük altındayken (örneğin...
Üst