din

Din, genellikle doğaüstü, transandantal ve ruhsal unsurlarla ilişkilendirilmiş, çeşitli ayinler ve uygulamaları içeren, ahlak, dünya görüşleri, kutsal metinler ve yerler, kehanetler, etik kuruluşlarından oluşan bir sosyo-kültürel sistemdir.
Zaman zaman inanç sözcüğünün yerine kullanıldığı gibi bazen de inanç sözcüğü din sözcüğünün yerinde kullanılır. Dinler tarihine bakıldığında farklı kültür, topluluk ve bireylerde din kavramının farklı biçimlere sahip olduğu, dinlerin mensupları tarafından her çağda coğrafya ve kültür değerlerine göre yeniden tasarlandığı görülür. Arapça kökenli bir sözcük olan din sözcüğü, köken itibarıyla "yol, hüküm, mükafat" gibi anlamlara sahiptir.

View More On Wikipedia.org
  1. TengriciTÜRK

    19) Divanü Lügati’t Türk’te Yer Alan Dini ve Soyut Kavramlar

    DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK’TE YER ALAN DİNÎ VE SOYUT KAVRAMLAR Öz Türkçenin ilk sözlüğü olarak bilinen Dîvânu Lugâti’t-Türk 1074-1077 yılları arasında Kâşgarlı Mahmud tarafından kaleme alınmıştır. Türk halkları arasında uzun süre dolaşarak onların kullandıkları her türlü kültür envanterini...
  2. ULUTÜRK

    Tamamı sapık araplar tarafından uydurulmuş olan Hastalıklı Çöl Dinlerinin Faydaları!

    >> Bir haberci güvercin kuşu gibi Cebraili gökyüzünden arabistan çöllerine salarak, AL-LAH benimle birebir konuşuyor (peygamberlik iddiaları) YALANI. TÜRK'ÜN GÖK TENGRİ / ULU TANRI İNANCINDA, TANRI KİŞİLERLE BİREBİR MUHABBET EDİP AHZAP SURESİNDE YATAK ODASINA GİRECEK KADAR KONUŞMAZ, TANRI'NIN...
Üst