enflasyon

Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını ifade eden bir durumdur. Diğer bir tanımı nominal millî gelirin, bu gelirle satın alınan mal miktarına (gerçek millî gelire) nazaran artması yani şişmesi demektir. Deflasyonun tersidir.
İlk tanımda iki durumdan bahsedilmektedir:Birinci olarak tek bir fiyat ya da fiyat grubu değil, fiyatlar genel seviyesi gösterge alınmaktadır.
İkinci olarak artışın bir kereye ya da birkaç defaya mahsus olmadığı, sürekli olduğu vurgulanmaktadır.
Fiyatların genel seviyesi, ekonomide seçilen belli bir mal ve hizmet kümesinin (sepetinin) parasal karşılığıdır. Fiyatlar, mal ve hizmetlerle dolaşımdaki para miktarı arasındaki dengeye göre oluşur. Para miktarındaki artış (emisyon), mal ve hizmet miktarındaki artış (büyüme) ile dengeli olursa fiyatların genel seviyesi değişmez. Ama bunlardan biri diğerinden fazla üretilirse az üretilen kıymetli hale gelir.

View More On Wikipedia.org
  1. ULUTÜRK

    Türk Lirası, Akp sayesinde bu kadar değer kaybetti

    Dolar artmıyor, Türk Lirası değer kaybediyor. Bunun sebebi ise akp iktidarının en hafif tabirle "beceriksiz olmasıdır diyeceğim ancak daha başbakanken bana emir komuta merkezim, papaz elbisesi giy derse giyerim diyerek dışarıdan emir aldığını itiraf eden ki, sen başbakan olmuşsun kimden emir...
Üst