hesap satış

Hesap yöneticisi veya hesap yöneticiliği; herhangi bir şirket, reklam ajansı, vs. ile bir müşteri arasında yapılacak pazarlamadan ve/veya satıştan sorumlu olan bir meslektir.

View More On Wikipedia.org
  1. hakancevik

    Canva pro 10 TL

Üst