köşe yazısı

Köşe yazısı veya fıkra; bir yazarın ve köşe yazarı'nın herhangi bir konu veya günlük olaylar hakkındaki görüşlerini, düşüncelerini ayrıntılara inmeden anlattığı gazete ve dergilerde yayımlanan kısa fikir yazılarının genel adıdır. Fıkralar, gazete ve dergilerin belli sütun veya köşelerinde yayımlanır. Yazarın, gündelik olayları, özel bir görüşle, güzel bir üslupla, kanıtlama gereği duymadan yazdığı kısa, günübirlik yazılardır.
Fıkraların amacı, siyasi, kültürel, ekonomik, toplumsal vb. konuları çok defa eleştirel bir bakış açısıyla anlatarak kamuoyunu yönlendirmektir. Fıkralarda kesin olmaktan ziyade güzel, hoş sonuçlara varmaya; canlı, ilgi çekici olmaya özen gösterilmelidir. Yazar kendi duygu ve düşüncelerini en başarılı şekilde yansıtarak okuyucu ile arasında sıkı bir bağ kurar.

View More On Wikipedia.org
  1. Yüzbaşı Volkan

    Yunan askerleri farketmedi… Türkiye’den Meis adasına gece operasyonu!

    Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan içinde yaşanmış olan kriz devam ederken Meis adasında dikkat çeken bir vaka yaşandı. Türk mühendisler adadaki Yunan bayrağını dronelarla kırmızıya boyadı. Doğu Akdeniz’de Türkiye ile savaşın eşiğine gelen Yunanistan, Meis adasını provokatif eylemler için...
Üst