kubernetes

Bu etiket için henüz bir Wikipedia içeriği yoktur
  1. ElbanBirArslan

    Kubernetes Nedir?

    Kubernetes, Google tarafınca GO dilinde geliştirilmiş Cloud Native Computing Foundation tarafınca desteklenen mevcut konteyner haline getirilmiş uygulamalarınızı otomatik deploy etmek, sayılarını arttırıp azaltmak şeklinde işlemler ile beraber yönetmenizi elde eden bir Konteyner kümeleme...
Üst