kuran

Kur'an (Arapça: القرآن el-Kur'an) veya Kur'an-ı Kerim, Müslümanlara göre, ayetleri Allah tarafından Cebrail adındaki melek aracılığıyla İslam peygamberi Muhammed'e vahiyler hâlinde indirilen bir kutsal kitaptır. İslam inancında, Kur’ân, Muhammed'in gerçek bir peygamber olduğunu kanıtlayan, O'nun en önemli ve en büyük mucizesidir. İslam hukukunun (şeriat) oluşturulmasında hadis ile birlikte dayanak alınır ve Müslümanlar ibadetlerinde Kur'an'dan çeşitli bölümleri okurlar. Günümüzde Müslümanlar arasında, Kur'an'ın değişik okuma şekillerine bağlı olarak farklı mushaflar bulunduğu bilinmektedir. Bunların en yaygını Hafs Mushafı ve Verş Mushafıdır. Ancak bu değişikliklerde okuyuş şekillerinin ötesinde farklılıkların bulunduğu da araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur.Bazen geçmiş uygulamaları bilmeden Kur'an'ı anlamak imkansızlaşır; tarihsel olarak insanlar, aydan daha büyük bir zaman birimi kullanmıyordu. "Ben 200 yaşındayım." diyen biri, aslında ayları sayıyordu, yılları değil. Gerçekte 16 yaşındaydı. "Nuh'u kavmine gönderdik de içlerinde elli yılı müstesna bin sene durdu." (Ankebut 14) Benzer bir sıkıntıya " O gün يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ; bacak açılır ve secdeye çağrılırlar ama güç yetiremezler" (Kalem 42.) ayetinin anlaşılmasında rastlanır. Mealcilerin “paçaların tutuştuğu” şeklinde çevirdiği ifade, bir hadisle birlikte eski tanrı heykelleri gözden geçirildiğinde daha anlamlı hale gelmektedir. Çünkü bu yapılarda, sağ ayağı önde ve bir baldırı açık olan heykel, bu heykelin bir tanrı heykeli olduğunun kanıtı olarak yorumlanmaktadır. Kur’anın anlaşılmasında okuyucunun bilmesi gereken bir konu da şairler için kullandığı olumsuz ifadelere (26:224-225) rağmen, kendisinin özellikle Mekki surelerde kendisini hissettiren bir şiir dilini kullanıyor olmasıdır. Müellif İsmail Durmuş İslam ansiklopedisinde “mübalağa sanatı”nın şiirin temel karakteristiği olduğu üzerinde durmaktadır.Kur’an’a dayalı düşünce ve uygulamalar günümüzde evrensel insan hakları, cinsiyet eşitliği ve bireysel özgürlükler bakımından problemli uygulamalardır. Mustafa Öztürk ve Fazlur Rahman Malik gibi tarihselci anlayışa sahip ilahiyatçılar Kur’an’daki birçok hüküm ve ifadenin, yazıldığı dönemin anlayışını yansıtan (tarihsel) ifadeler olduğunu, evrensel ahlak değerlerine uymayan, ganimetler, kölelik, evlilik, cezalar gibi Kur’ani hükümlerin günümüzde bağlayıcılık ifade etmediğini, bu hükümlerin Kur’an’ın ilahi niteliğine dokunulmamak şartıyla terk edilmesi gerektiği görüşlerini ifade etmektedirler.

View More On Wikipedia.org
 1. TengriciTÜRK

  213) Atatürk ve Ziya Gökalp

  ATATÜRK ve ZİYA GÖKALP Prof. Ercümend Kuran, 1963 yılında Türk Kültürü dergisinde (13. sayı, 9-12. s.) yukarıdaki başlık altında küçük bir yazı yaymıştı.[1] Son çağ Türk tarihi alanındaki değerli çalışmalarıyla tanınmış olan Prof. Kuran, bu yazısında, Mustafa Kemal Paşa’nın Kurtuluş...
 2. ULUTÜRK

  KURAN'IN 26 TANE DEĞİŞTİRİLMİŞ SÜRÜMÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!!

  "Şüphesiz o Kuran'ı biz indirdik, biz! Onun koruyucusu da elbette biziz" (Hicr suresi 9. ayeti) KURAN'IN DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİNİ, KURANDA YAZDIĞI İÇİN İNANLAR. BAKIN DİĞER ÇÖL KİTAPLARI DA AYNI İDDİA'YI SÖYLÜYOR: "Size doğrusunu söyleyeyim: Yer gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden...
 3. ULUTÜRK

  İslam Kaynaklarıyla Kuranın Değiştirilişi

  kurandaki allah, hayırsız ayet gönderdiğini itiraf ediyor muhammedin aynı sureyi, farklı anlattığı ortaya çıkınca kurandan çıkarılan bir cariye ve cihat ayeti daha halife ömerin oğlu, kuranın korunmadığını itiraf ediyor allahtan geldiği söylenen kuranda, osman yanlışlıklar...
Üst