millî

Millî Diyet Kütüphanesi (Japonca: 国立国会図書館, romanize: Kokuritsu Kokkai Toshokan), Japonya'nın millî kütüphanedir. Kütüphane, 1948 yılında Millî Diyet tarafından toplumsal sorunlara çözüm arayışına yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Kütüphane, dünyanın en büyük altıncı kütüphanesidir.
Kütüphane, Japonya'da yayınlanan tüm yayınların kopyalarını toplamaktadır. Ayrıca, Diyet üyeleri, çalışanları ve genel halk için bir araştırma kütüphanesi olarak hizmet verdiği için, çok çeşitli konularda yabancı dillerde yayınlanan kapsamlı bir materyal koleksiyonuna sahiptir. Kütüphane, ayrıca Modern Siyasi ve Anayasal Tarih; Japonya'nın Savaş Sonrası İşgaliyle İlgili Malzemeler; Kanunlar ve Ön Kayıtlar; Bilim ve Teknoloji; Haritalar; Müzik; Japonya Hakkında Yabancı Kitaplar; ve Nadir Kitaplar olmak üzere sekiz ana özel koleksiyona sahiptir.
Millî Diyet Kütüphanesi, Tokyo ve Kyoto'daki iki ana tesisten ve Japonya'daki diğer birkaç şube kütüphanesinden oluşmaktadır.

View More On Wikipedia.org
  1. TengriciTÜRK

    116) Kazan Tatarlarının Fikir Savaşçısı Ayaz İshaki

    Kazan Tatarlarının fikir savaşçısı Ayaz İshaki Doğum: 23 Şubat 1878 Kazan Ölüm: 22 Temmuz 1954 Ankara Kazan Tatar edebiyatı, Türk kültür tarihi dairesine sağlam köklerle bağlı kendine has bir edebiyat oluşturabilmiş, güçlü yazar ve fikir adamlarına sahip bir edebi muhittir. Türk tarihinin...
Üst