omen

Omen sözcük anlamıyla “alamet, işaret” anlamına gelmekte olup, okültizm terminolojisinde bir mesaj içeren ya da gelecekteki olayların psişik veya normal-dışı biçimde kendini gösteren ön belirtisine verilen addır.
Terim Tanrısal sesin konuştuğu ağızla ilgili olarak, Latince'de “ağız” anlamındaki "os" sözcüğünden türetilmiştir. Eski uygarlıklar omenlere önem vermişler, omenler ile önemli olaylar arasında olası ilişkileri saptamak üzere gözlemlerde bulunmuş ve çoğunlukla bunları kaydetmişlerdir. Özellikle Mezopotamyalılar’ın omenleri düzenli olarak tabletlere kaydettikleri görülmektedir. Eski uygarlıklardaki genel kanı omenlerin ilâhî bir mesaj olduğuydu.
Omenler üç grupta ele alınır:

Psişik kaynaklı omenler (gelecekle ilgili veya uyarı taşıyan rüya, vizyon, önseziler vs.)
Doğa kaynaklı omenler (depremden önce örümceklerin yuvalarını terk etmeleri gibi hayvanların normal-dışı davranışları, gök cisimlerinin nadiren oluşturdukları konum pozisyonları, bir yıldızın gökte belirmesi, garip doğumlar vb.)
Olayların akışıyla kendini gösteren, olayların akışında gizli halde bulunan omenler.

View More On Wikipedia.org
  1. gökhan34

    HP OMEN Club’dan Bolca Ödüllü CS:GO Turnuvası

    HP’nin oyunculara hususi ürünler üreten markası olan OMEN’in İstanbul’da bulunan espor merkezi HP OMEN Club, pandeminin arkasından kapılarını yeniden oyun tutkunları için açtı. İçerisinde 70 kişiye aynı anda hizmet verebilecek son model bilgisayarlar bulunan HP OMEN Club, ayrı ekip odalarıyla...
Üst