reklam tanıtım

Reklam, "insanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne, hizmete, fikir ve kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen ya da başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığı oluşturulduğu belli olan (diğer bir deyimle parasal destek sağlayan kişi ya da kuruluşların kimliği açık olan) "duyuru"dur. Reklam, halkla ilişkiler'den farklıdır.
Tarihçiler reklamcılığın MÖ 3000'li yıllara Mısır'da bir papirüs üstüne yazılan ve sahibinin, kaçan kölesine geri dönmesini bildiren duyurusunu ilk yazılı reklam saymalarını kabul ederler. Eski yunanda tellalların esir, sığır gibi satışlarında sokaklarda dolaşarak, mallarını duyuru şiirleriyle övmeleri ise ilk sözlü reklama örnek gösterilebilir.
Ancak modern reklamcılığın ve bugün geçerli olan pazarlama ilkelerinin 1920'li yıllarda var olmaya başladığını söyleyebiliriz. Modern reklamcılık 1920'lerde tütün reklamcılığıyla tanıtılan tekniklerle ortaya çıkmıştır. Endüstri üretimi arttıkça serbest piyasa rekabeti sıkılaştı ve firmalar kendileriyle aynı işi yapan rakiplerinin önüne geçip kitleye hitap edebilmek için reklamcılık çalışmalarına başladılar.
Reklam, gazeteler, dergiler, televizyon, radyo, açık hava reklamcılığı, reklam postası, ilan gibi geleneksel medya dahil olmak üzere çeşitli kitle iletişim araçlarıyla iletilir. Son yıllarda İnternet, bloglar, sosyal medya, web siteleri veya metin mesajları gibi yeni medya türleri yaygınlaşdı. Uluslararası olarak, en büyük ("Big Five") reklam ajansı grupları Dentsu, The Interpublic Group of Companies, Omnicom Group, Publicis ve WPP'dir.

View More On Wikipedia.org
  1. hakancevik

    çevik medya bit pazarı | aradığın herhangi birşey burada olabilir

Üst