salgın

Epidemiyolojide, salgın (Yunanca epi- üzerinde + demos halk) belli bir insan popülasyonunda, belli bir periyotta, yeni vakalar gibi görülen ancak önceki tecrübelere göre beklenenden fazla etki gösteren hastalıktır, (epizootik ise aynı şeydir ancak hayvanlarda geçerlidir). Belli bir bölgede yayılan salgınlara epidemi, dünya çapında yayılan salgınlara pandemi denir.
"Beklenen"in ne olduğuna bağlı olarak salgının tanımlanması subjektif olabilir. Bir salgın lokal (bir hastalık patlaması), daha genel (epidemik) ve hatta dünya çapında (pandemik) olabilir.
Sabit seviyede oluşan ve popülasyonda görece olarak yüksek derecede seyreden alışılagelmiş hastalıklar ise endemik olarak adalandırılır. Endemik hastalığa bir örnek sıtmadır. Afrikanın bazı bölgelerinde (örneğin, Liberya) halkın büyük çoğunluğunun hayatlarının bazı dönemlerinde sıtmaya yakalanmaları beklenir.

View More On Wikipedia.org
  1. TengriciTÜRK

    214) ATATÜRK’ÜN SAĞLIK İLE İLGİLİ SÖZLERİ

    ATATÜRK’ÜN SAĞLIK İLE İLGİLİ SÖZLERİ Her ulus çocuklarının sıhhatli ve gürbüz olmaları için yaşadıkları bölgenin sıhhî şartlarını temin etmek, devlet halinde bulunan siyasî teşekküllerin en birinci ödevidir. 1937 (Afetinan, Atatürk Hakkında H.B., s.86) Kendine, inkılâbın ve inkılâpçılığın...
Üst