şarkı

Şarkı, insan sesinin müzik aletleri yardımıyla oluşturduğu beste. Genellikle şiirsel ve uyaklı bir yapıya sahip olan şarkı sözleri, dini metin ya da nesir olarak da yazılabilmektedir.
Genellikle tek bir şarkıcı tarafından seslendirilen şarkılar düet biçiminde, bir trio ya da müzik grubu tarafından da söylenebilmektedir.

Tarihteki ilk şarkı bundan 3.000 yıl önce Hurri İlahisi olarak biliniyor.

View More On Wikipedia.org
  1. ULUTÜRK

    Türk Dünyası Ezgileri

    Tengrici TÜRK Söyleyişleri - Cenk Düzgit beyden Seçmeler: Cenk Düzgit beyin en son çıkarttığı eser - SÜRÜN ATLARI ALPLER: Tininizi besleyen diğer dinletilerde görüşmek üzere, Esen kalın
Üst