sayfa tanıtım

Sayfa hatası (page fault) sanal bellek tekniğinde başvurulan veri o anda ana bellekte bulunamıyorsa oluşur ve aranan sayfa ana bellekte mevcut değil demektir.
Bellekte tutulan sayfa tablosu sanal bellek adresinin numarasına göre dizinlenmiştir ve ona karşılık gelen gerçek sayfa numarasını içerir. Her program, sanal adres uzayını, ana bellekteki bellek uzayına dönüştüren kendine ait bir sayfa tablosuna sahiptir. Sayfa tablosu, ana bellekte mevcut olmayan sayfaların kayıtlarını da tutabilir. Her sayfa tablosunda geçerli bit (1 veya 0 ) tutulur. Eğer bu bit mantıksal sıfıra eşit ise sayfa ana bellekte mevcut değil demektir ve “sayfa hatası (page fault)” oluşur. Eğer bit mantıksal bire işaret ediyorsa sayfa ana bellekte mevcut ve geçerli bir gerçek adrese sahip demektir.Sayfa hatası meydana geldiğinde, yönetim işletim sistemine bırakılır. Bu devir kural dışı durum (hata) işleyişi (exception mechanism) ile gerçekleştirilir (Bkz: Sayfa hatası denetimi ).Ana bellekteki tüm sayfalar kullanımdayken sayfa hatası oluşması durumunda, işletim sistemi bir sayfayı değiştirmek(takas yapmak) üzere seçmelidir.( Bkz: Sayfa Değişimi )
Sayfa hatası çok yüksek bulamama gecikmesine neden olur. Sanal bellek sistemleri tasarlanırken bu durumun yaratacağı yükü engellemek için bazı önlemler alınabilir.

Sayfa hatası denetimi sağlanmalıdır.
Sayfalar yüksek erişim zamanını karşılayacak kadar büyük olmalıdır.
Oluşan hatalar donanım yerine yazılımla çözülebilir.
Tümüne yazma (write-through) yöntemi çok masraflı olduğu için geri yazma (write-back) metodu kullanılır.

View More On Wikipedia.org
  1. ElbanBirArslan

    Tolga Turan - Youtube

    Arkadaşlar merhabalar. Uzun zamandır takip ettiiğim ve vatanperverliğinden şüphe duymadığım bir youtube kanalı olan Tolga Turan Youtube kanalını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kendisi ülkenin güncel sorunlarını gayetle mantıklı ve geçerli çözüm yolları ile birlikte ele alarak bizleri bu hususta...
  2. KartaL

    Gerçek Atatürkçüler Burada !

    Bağlantı Adresi: https://www.facebook.com/AlYeleliArslan/
Üst