şirket

Şirket (veya Firma), Türkiye yasalarına göre iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelerek emek veya mallarını müşterek (ortak) bir amaçla bir sözleşme ile birleştirmeleri sonucu ortaya çıkan ticari işletmedir.
Şirket sözcüğü Arapça kökenli olup “Ortaklık” demektir. Ticari işletme birden fazla girişimciyle kurulması halinde "şirket" olarak tanımlanır.

View More On Wikipedia.org
  1. ULUTÜRK

    Doğu Hindistan Şirketi - Taha Özel

    Bu izlence Bursa (line) Tv'de yayınlanan, sayın Turgay Tüfekçioğlu beyin sunuculuğunu yaptığı TÜRK DİLİ ve TARİHİ yayınına 10.10.2021 tarihinde katılan Taha İsmet Özel beyin, Doğu Hindistan Şirketi ile ilgili daha önce duymadığınız bilgileri aktardığı 12 yıllık çalışmasının ürünüdür. Kitabına...
Üst