suikast

Suikast, bir veya birden fazla kişiyi amaçlı ve planlı bir şekilde öldürmek anlamına gelmektedir. Öldürülen veya öldürülmek istenen kişi genellikle bir devlet büyüğü veya stratejik önemi olan bir kişidir. TDK'ye göre "gizlice cana kıyma" ve "kötülük etmeye kalkışma" olarak açıklanmaktadır.

View More On Wikipedia.org
  1. TengriciTÜRK

    217) Atatürk’e Düzenlenen Suikastler

    Atatürk’e Düzenlenen Suikastler Mustafa Kemal Atatürk’e, gerek Millî Mücadele yıllarında, gerekse Cumhuriyetin ilk yıllarında çeşitli suikast girişimleri olmuştur. Suikastlar şunlardır: — 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basan Mustafa Kemal Paşa, buradan Havza’ya gitmek için kentten...
Üst