türk dünyası

Türk dünyası, 20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılda tüm Türk halkları için kullanılan coğrafi ve kültürel bir kavramdır. Oldukça geniş bir coğrafya alanını kapsayan Türk dünyası içinde en batıda Kosova, Karadağ, en doğuda Moğolistan yer alır. Bu coğrafyayı Avrasya coğrafyası olarak belirtmek mümkündür.

View More On Wikipedia.org
  1. ULUTÜRK

    Türk Dünyası Ezgileri

    Tengrici TÜRK Söyleyişleri - Cenk Düzgit beyden Seçmeler: Cenk Düzgit beyin en son çıkarttığı eser - SÜRÜN ATLARI ALPLER: Tininizi besleyen diğer dinletilerde görüşmek üzere, Esen kalın
Üst