türk ulusu

Türk vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin tabiyetinde bulunan kişi. Yürürlükteki 1982 tarihli Anayasa'nın 66. maddesine göre, "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür." tanımı yapılmıştır. Temel olarak jus sanguinis ilkesine dayanan Türk vatandaşlığı kanununa göre, Türk vatandaşı olan kadın veya erkek herkesin çocukları Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında veya dışında doğmasına bakılmaksızın doğumla Türk vatandaşı olur.

View More On Wikipedia.org
  1. ULUTÜRK

    Zafer Partisi Kuruluş Bildirgesi

    Prof. Dr. Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin kuruluş bildirgesini açıkladı.
Üst