uzman

Uzman, belirli bir konuda ileri teknik ya da beceriye sahip kişidir. Uzmanlık dal ve alanlarının üniversite sürecinde ayrı bir yeri vardır. Örneğin, tıp fakültesi bitirilip genel bilgiler alındıktan sonra bir dal seçilir ve bu dala uzmanlık adı verilir.
Uzmanlığın akademik kariyerle doğrudan ilintili olmadığı durumlar da mevcuttur. Örneğin, çobanlıkta 50 yıllık bir deneyime sahip kişi bu alanda uzman olarak kabul edilebilir.
Türkiye'de kamuda uzman personel istihdamı ilk kez 1960 yılında 91 sayılı Kanunla kurulan Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde ortaya çıkmıştır.

View More On Wikipedia.org
  1. reliableturk

    Uzman Oyuncuların Kullandığı Ayarlar ve Donanımlar

    ➳ ProSettings Uzman oyuncuların config dosyaları, çalıştırma ayarları ve halihazırda kullandığı donanımlar vb. birçok bilgiye ulaşabileceğiniz kullanışlı siteyi bağlantıdan ziyaret edebilirsiniz.
Üst