yabancı sözcükler

Türkçe alıntı kelimelerin değiştirilmesi, Atatürk'ün Türkleştirme politikasının bir parçasıdır. Osmanlı Türkçesi, Arapça ve Farsça'dan birçok alıntı kelimeye sahipti, aynı zamanda Fransızca, Yunanca ve İtalyanca gibi Avrupa dillerinden resmî olarak Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından önerilen Türkçe karşılıkları ile değiştirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra Atatürk Devrimlerinin daha geniş çerçevesindeki kültürel reformların bir parçası.
Atatürk tarafından 1932'de Türk dilini araştırmak için kurulan TDK, yabancı (ağırlıklı olarak Arapça) alıntı sözcükleri de Türkçe karşılıklarıyla değiştirmeye çalıştı. Kurum, birkaç yüz Arapça kelimeyi dilden çıkarmayı başardı. Bu süreçte dile giren kelimelerin çoğu mevcut Türkçe fiil köklerinden yeni türetilmişken, TDK ayrıca dilde yüzyıllardır kullanılmayan eski Türkçe kelimelerin kullanılmasını önermiş; cevap (yanıt), gözgü (ayna). Bu kelimelerin çoğu günümüzde yaygın olarak kullanılırken, selefleri artık günlük dilde kullanılmamaktadır. Bazı kelimeler dil reformundan önce de kullanılıyordu, ancak Farsça olanlardan çok daha az kullanıldı. Bazı kelimeler kırsal kesimden alınmış ama çoğu ürün gibi farklı anlamlar taşıyordu. Moğolca da önemli bir rol oynamıştır, çünkü Moğolca ulus ve çağ gibi eski Türkçe alıntıları korumuştur.
Kelime tercihinde nesiller arası farklılıklar vardır. 1940'lardan önce doğanlar eski Arapça kökenli kelimeleri (hatta eskimiş olanları bile) kullanma eğilimindeyken, genç nesiller genellikle daha yeni ifadeleri kullanıyor. Bazı yeni kelimeler, kısmen eski karşılıklarının içsel anlamlarını iletemedikleri için geniş çapta benimsenmemiştir. Birçok yeni kelime biraz farklı anlamlar almıştır ve eski karşılıklarıyla birbirinin yerine kullanılamaz.

Alıntı kelimelerin birçoğu (özellikle Arapça, Farsça ve Fransızca olanlar) günümüzde giderek azalmakla birlikte yaygın olarak kullanılmaktadır.

View More On Wikipedia.org
  1. TengriciTÜRK

    Yabancı Sözcüklerin Türk Dilindeki Karşılıkları 1. Bölüm

    Arkadaşlar; yabancı sözcüklerin, Türkçe karşılıklarını kullanmaya özen gösterelim. Türkçemiz; çok değerli ve varlıklı bir dildir!.. Cevap = Yanıt ( Soru-Yanıt ) Fayda = Yarar Muazzam = Olağanüstü Şekil = Biçim İzin = Onay Fikir = Düşünce Tecrübe = Deneyim İhtiyaç = Gereksinim Keşif-İcat =...
Üst