Temel Git Komutları Nelerdir?

Daha önce ile ilgili bir yazı yazmıştım. GIT temel komutlarını kullanabilmek için Mac OS X'de Terminal uygulamasını, Windows'da ise GIT Bash'i açarak aşağıdaki komutları çalıştırmanız gerekir.

**Örnek Terminal görüntüsü

You must be registered for see images**Örnek GIT Bash görüntüsü

You must be registered for see imagesGIT Temel Komutları​

You must be registered for see imagesBaşlıca bilmemizi gerektiren bazı terimler;
 • untracked (izlenmeyen): GIT tarafından takip edilmeyen, kısaca yeni oluşturulmuş dosyaları ifade eder.
 • unstaged (hazırlanmamış): Güncellenmiş sadece commit’lenmek için hazırlanmamış dosyaları ifade eder.
 • staged (hazırlanmış): Commit’lenmeye hazır olan dosyaları ifade eder.
 • deleted (silinmiş): Projeden silinmiş fakat GIT üstünden kaldırılmamış dosyaları ifade eder.

git init​

Versiyon kontrolü altında olmayan bir projenin dizininde, boş bir git deposu oluşturmak için kullanılır.

Bash:
git init

You must be registered for see images


git config​


GIT’in bir oldukça konfigürasyon ve ayarı vardır, bunlardan ikisi user.name ve user.email olanıdır. Bu ayarları yapılandırmak için aşağıdaki komutları kullanırız. GIT'i ilk kurduğumuzda çoğu zaman aldığımız ilk hata bu configurasyon ayarlarını yapmadığımız için gelir. Burada yazdığınız isim ve email ileride GitHub benzeri bir plat forma commit attığınızda da görüneceği için bunu bilerek isimlendirme yapmak yararlı olur. Ek olarak görüldüğü benzer biçimde bu ayarlar --globalşu demek oluyor ki sistem genelinde geçerli ayarlardır. Proje bazlı bu ayarları değiştirebiliriz.

Bash:
$ git config --global user.name "İsim Soyisim"
$ git config --global user.email "test@email.com"

Bu ayarların bütününü görüntülemek için:

Bash:
git config --list

Not: Eğer windows işletim sistemi kullanıyorsanız, böyle bir hata ile karşılaşabilirsiniz.

Bash:
warning: LF will be replaced by CRLF in kaynak/dosya/yolu

Bu hatanın çözümü için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

Bash:
git config core.autocrlf true

git add​

Yeni eklenen veya üzerinde değişiklik yapılan dosyaları staged ortamına göndermek için kullanılır.

Bash:
git add <dosya veya klasor_adi>

Tek seferde bütün dosyaları eklemek için ise:

Bash:
git add . veya git add * veya git add -A .

Buradaki -A (all) tümü anlamındadır. . ise tüm dosya uzantılarını ifade eder.

git status​

Üzerinde çalışılan projenin o anki durumu hakkında bilgi verir. Yapılan değişiklikler, eklenen ve silinen dosyalar gibi bilgiler listelenir.

Bash:
git status

You must be registered for see images


 • On branch main -> Main branch'ınde olduğumuzu,
 • Changes to be commited -> Commit'lenmeye hazır değişiklikler olduğunu,
 • Modified: index.html -> Index.html dosyasında değişiklik yaptığımızı,
 • Deleted: styles.css -> styles.css dosyasını sildiğimizi,

You must be registered for see images


 • Changes not staged for commit -> Üzerinde değişiklik yapılan ama staged ortamına gönderilmemiş dosyaları ifade eder.
 • Untracked files -> takibi yapılmayan dosyaları ifade eder.

git commit​

Commit, staged ortamına alınan dosyaların Local Repository’e gönderilmesidir. En iyi uygulama yöntemi her kayıt sırasında yapılan değişiklikleri açıklayıcı bir mesaj eklemektir. Ayrıca her commit benzersiz bir kimliğe (unique ID) sahip olur. Bu sayede eski bir commit'e geri dönebilirsiniz ve herhangi bir kayıp yaşama ihtimaliniz kalmaz.

Bash:
git commit -m "ilk commit mesajı"

 • Buradaki -m (message) mesaj anlamındadır.

git rm​

Staged ortamına eklenmiş bir dosyanın takibinin bırakılması yani untracked (izlenmeyen) hale getirilmesi sağlayan komuttur.

Bash:
git rm --cached <dosya veya klasor_adi>

Dosyayı klasörden silmek istiyorsak eğer, aşağıdaki komutu kullanırız.

Bash:
git rm <dosya veya klasor_name>

git checkout​

Branch’ler arası veya commit'ler arası geçiş yapmak istediğimizde kullanılır.

Mevcutta var olan branch'a geçiş yapmak için;

Bash:
git checkout <branch_adi>

Yeni bir branch oluşturup, bu branch'a geçiş yapmak için;

Bash:
git checkout -b <branch_adi>

Commitler arası geçiş yapmak için: (Eski bir versiyona dönmek istediğimiz zaman)

Bash:
git checkout <commit_ID>

git log​

Projedeki commit geçmişini görüntülememizi sağlar. Bütün commit'ler, id'si, yazarı, tarihi ve mesajı ile beraber listelenir.

Bash:
git log

You must be registered for see images


git branch​

Local veya remote repository üzerinde yeni bir branch (dal) eklemek, silmek veya listelemek için kullanılır.

Projenize yeni bir branch eklemek için;

Bash:
git branch <branch_adi>

*Tüm uzak ve yerel branch'lari listelemek için;

Bash:
git branch -a

Bir branch'ı silmek için;

Bash:
git branch -d <branch_adi>

git clone​

Mevcut bir Remote Repository'de bulunan dosyaların bilgisayarımızda bir kopyasının oluşturulmasını sağlar.

Bash:
git clone <remote_URL>

git push​

Projemizde aldığımız commit'leri, remote repository'e gönderir.

Bash:
git push origin master

Burada sözü edilen origin remote repository’nin kök dizinini belirtir ve sabit bir isimdir. master ise sizin çalıştığınız branch (dal)’ı belirtir.

Henüz remote repository’niz yoksa aşağıdaki komut ile local deponuzu uzak sunucudaki depoya bağlayabilirsiniz.


Bash:
git remote add origin http://uzak_deponun_adresi.git

git diff​

Repository üzerinde yapılan değişikliklerden sonra dosyalar arasında oluşan farklılıkları göterir.

Çalışma dizini ile repository (HEAD) arasındaki farklılıkları görmek için:

Bash:
git diff HEAD

**İki commit arasındaki farklılıkları görmek için:

Bash:
git diff <commit_id_1>..<commit_id_2>

Çalışma dizini ve staged ortamı arasındaki farkları görmek için:

Bash:
git diff --staged

git merge​

Başka bir branch'da olan değişiklikleri, bulunduğumuz branch ile birleştirmek istediğimizde kullanılır.

Bash:
git merge <branch_name>

Kaynaklar​

 
Son düzenleme:
Üst